MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tìm kiếm mã sản phẩm của nhà cung cấp và nhà sản xuất dựa trên thông tin cơ bản về thiết bị y tế. Bảo đảm tính nhất quán của các mã này
 • Tìm kiếm tên nhà cung cấp và tên nhà sản xuất dựa trên thông tin cơ bản về thiết bị y tế. Bảo đảm tính nhất quán của các tên này
 • Tìm thông tin về thuộc tính của thiết bị y tế
 • Viết tài liệu / lập báo cáo theo yêu cầu của Leader / PM
 • Phân tích để nắm vững các kết quả, ý tưởng trong đặc tả thiết kế và tham gia vào quá trình thiết kế phần mềm khi có sự chỉ định của Trưởng dự án
 • Đảm bảo tính đúng đắn và mới nhất của bộ dữ liệu (mã sản phẩm của nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, mã sản phẩm của nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, thông tin về thuộc tính của sản phẩm)
 • Đảm bảo tính nhất quán của bộ dữ liệu (mã sản phẩm của nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, mã sản phẩm của nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, thông tin về thuộc tính của sản phẩm)
 • Hỗ trợ các MAs khác trong quá trình làm việc (trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ, …)
 • Kiểm tra kết quả đầu ra của các MAs khác nếu được Leader / PM ủy thác
 • Giao việc, theo dõi tiến độ công việc của các MAs khác nếu được Leader / PM ủy thác
 • Báo cáo kết quả của công việc được giao với Leader / PM kịp thời và chính xác

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nhiệp cao đẳng hoặc tương đương trở lên
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Có khả năng viết, đọc hiểu tiếng Anh (bằng B Anh văn hoặc tương đương trở lên)
 • Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và có khả năng tổ chức tốt
 • Kiên nhẫn, cẩn thận, chủ động trong công việc
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
 • Yêu thích công việc tìm kiếm và phân tích thông tin trên Internet